Bài tập ôn tập và đề kiểm tra định kì Toán Tiếng Việt lớp 3 file word có đáp án

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM CHO HỌC SINH LỚP 3  MÔN TIẾNG VIỆT ĐỌC Năm học 20…. – 20….. Đọc

Read more

Tổng hợp đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 3 học kì 2 file word có ma trận đáp án

I. Phần đọc hiểu: (6 điểm) Học sinh đọc thầm bài “Người đi săn và con vượn” và làm bài

Read more

Tuyển tập 8 đề ôn thi học kì 1 Toán lớp 3 file word

Họ và tên: ………………………………………   Năm học: 2015 – 2016                                                                  Thời gian: 40 phút Đề 1 Bài 1: Khoanh vào

Read more