Bộ giáo án Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 theo chường trình mới

ME AND MY FRIENDS Week: 1.                                         Date of teaching: Thursday, September 9th Period: 1st.                                                UNIT 1: HELLO Lesson 1 Aims:

Read more

Tuyển chọn bộ giáo án lớp 3 cả năm mới PTNL và đầy đủ nhất

TUẦN 1                                                                  Thứ hai  ngày 8 tháng 9 năm 2018  TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN CẬU BÉ THÔNG MINH I-

Read more

Bộ giáo án cả năm lớp 3 mới được soạn theo PTNL

TUẦN I                                                                              Thứ hai ngày 06 tháng9 năm 2018 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN CẬU BÉ THÔNG MINH I

Read more