Bộ giáo án ngữ văn lớp 7 cả năm mới theo PTNL

                           BÀI 1: VĂN BẢN:  CỔNG TRƯỜNG MỞ RA.                                          – Lí Lan I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:    Giúp

Read more

Giáo án môn Toán lớp 7 cả năm mới theo PTNL

Chương I         đường thẳng vuông góc                            đường thẳng song song Ngày soạn :15/08/20…                                                             Ngày giảng :     /08/20… Tuần 1

Read more