Bộ phiếu bài tập cuối tuần Toán và Tiếng Việt lớp 2 file word

Họ và tên:…………………….     PHIẾU BÀI TẬP (SỐ 1) Lớp 2…          Bài 1: Đặt tính rồi tính: 35 + 40         86

Read more