Tổng hợp đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi Toán lớp 2 các năm file word

Bài 1: (2 điểm)

– Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

– Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2:

a) Điền dấu + ; – vào ô vuông ( 2 điểm)

          90 o 80 o 30 o 40 o 20 = 100

          16 o 24 o 20 = 20

b) Tính nhanh

          11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9

          27 + 45 – 27 – 45

Bài 3: ( 3 điểm)

          tìm 1 số biết rằng số đó cộng với 28 rồi cộng với 17 thì được kết quả là 82

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4: (2 điểm)

          Điền số thích hợp vào o sao cho tổng số ở 3 ô liền nhau = 49

Bài 1: ( 5đ)

a, Viết tiếp 3 số vào dãy số sau:

3, 6, 9, 12……….,……,…………,

40, 36, 32, 28……….,……,…………,

b, Điền số vào ô trống để khi cộng 4 với ô liền nhau bất kỳ đều có kết quả bằng 30.

        5 4   12

Bài2: ( 4đ)

a, Viết 10 số lẻ liên tiếp lớn hơn 19 và nhỏ hơn 100.

……………………………………………………………………………………………………………

b, Tính hiệu số cuối và số đầu trong các số vừa viết:

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: ( 4đ)

a, Khoanh tròn vào chữ cái ( a, b, c) trước câu trả lời đúng.

a, 5 con gà                                                          a, 5 bông hoa

b, 7 con gà                                                          b, 6 bông hoa

c, 8 con gà                                                          c, 7 bông hoa

d, 6 con gà                                                         d, 9 bông hoa

b,  Thứ sáu tuần này là ngày 20 vậy:

– Thứ sáu tuần trước là ngày:…………

– Thứ sáu tuần sau là ngày:……………

Bài 4: ( 4đ)

a. Hà có 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 14 viên  bi xanh  thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà có bao nhiêu viên bi đỏ?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...