Tuyển chọn 30 đề luyện Toán lớp 2 file word chuẩn

Bài 1: (1 điểm) Viết tiếp số vào chỗ chấm cho thích hợp:

  1. 216; 217; 228; ……….; …………..;
  2. 310; 320; 330; ……….; ……………;

2/ (1 điểm) Cho số  :  28, 81, 37, 72, 39, 93 viết theo thứ tự từ bé đến lớn :

  1.  37,  28,   39,  72, 93 , 81                          C.  28, 37, 39, 72, 81, 93
  2.  93, 81,72, 39, 37, 28                             D. 39,  93,  37,  72,  28, 81

Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Đọc số Viết số Trăm Chục Đơn vị
Bảy trăm chín mươi 790      
……………………………………………………. 935      

Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m               = ………dm                                            519cm      = …….m…….cm

2m 6 dm     = ……..dm                                            14m – 8m = …………

Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

84 + 19 62 – 25 536 + 243 879 – 356

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu  số ô vuông.

B  

Bài 7) Tìm x:(1 điểm)

        a) x : 4 = 8 …………………………………………………………… …………………………………………………………..           b) 4    x  =  12 + 8 ………………………………………………………… ………………………………………………………..

Bài 8:  Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ:

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...