Tuyển tập đề kiểm tra định kì môn Toán Tiếng Việt lớp 2 theo TT22

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng nhất:

Câu 1. Kết quả của phép tính 4 x 5 =

A. 9          B. 20        C. 25           D. 15     (mức 1)

Câu 2. Kết quả của phép tính  0 x 2 = 

A. x = 1               B. x = 2                  C. x = 0                   D. x = 4 (mức 1)

Câu 3.  Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

            A. 900 cm             B. 600cm              C. 700cm             D. 800cm (mức 2)

Câu 4. Kết quả của phép tính :  30 + 4 x 5 =

           A. 16             B. 26           C. 50               D. 30  (mức 3)

Câu 5. Số 203 đọc là:

A. Hai không ba             B. Hai mươi ba           C. Hai trăm linh ba              D. Ba không hai (mức 1)

  Câu 6: Số? (M2)

     1m = …..cm

A. 10             B. 20        C. 100               D. 1000

II. Tự luận: (6 điểm) Hoàn thành các bài tập sau:

Câu 7. Đặt tính rồi tính: 

           a) 273 + 124             b)  503 + 456              c)  406 – 203            d)   961 – 650   (mức 2)

 
 
 
 

Câu 8. Tìm x:

          a)  5  x  X = 25                                                           b)   x : 4 = 4  (mức 2)

 
 
 

Câu 9. Cuộn dây điện xanh  dài 325 m, cuộn dây điện đỏ ngắn hơn dây điện xanh 112 m. Hỏi cuộn dây điện màu đỏ dài bao nhiêu mét?  (mức 3)

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...