Tổng hợp 70 đề kiểm tra môn Toán lớp 3 file word

Đề:1

1.Tính nhẩm (1đ) 7 x 8 =  …..           6 x 9 = …..         81 : 9 = ….               63 : 7 = ….. 2.

2 Đặt tính rồi tính (2đ):      271 x 2                 372 x 4                 847 : 7                 836 : 2 3.

3 Đúng ghi Đ ; Sai ghi S vào ô trống (1,5đ): 

a/ Giá trị biểu thức  12 x 4 : 2 là 24 .  b/ Giá trị biểu thức  35 + 15 : 5 là 10.  c/ Chu vi hình vuông có cạnh 6cm là 24cm. 4.

4 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng(1,5đ).  a/ Số bốn trăm mười lăm được viết là:  A . 4105             B . 400105                C .  415                    D . 4015 

5 Số lớn 64 ; số bé là 8 . * Số bé bằng 1 phần mấy số lớn :        

     A .  5 1                   B . 7 1                    C . 8 1                    D . 9

6 Số lớn gấp mấy lần số bé:     

A . 6                     B . 8                      C . 9                     D . 7

7. Viết số thích hợp vào dấu chấm (1đ).  

28   ;     35   ;    42   ;   …..    ;    ……    ; ……  ;    …….

8 . Tìm X (1đ) :   a/ X   +   1243  = 2662                         b/    X       4  =  864             ……………………….                                  ……………………                      ……………………….                                  …………………….   ……………………….                                  …………………….

9. (2đ)  Một cửa hàng có 87 xe đạp, đã bán 3 1 số xe đó.

Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu xe đạp?                                               

Bài giải:                                   ……………………………………………. 

MÔN TOÁN – LỚP 3       

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời gian giao đề)        

Số phách:

Phần I. Khoanh vào chữ cái trƣớc kết quả đúng. (4 điểm) Điểm Chữ kí của GK    

Câu 1.  a)

2 1 của 8 m là:         (1đ)  A.  16 m                      B. 10 m                     C. 4 m                         D. 6m               b) 5 1 của 30 kg là:          (1đ) A.  6kg                       B. 150 kg                   C. 25 kg                      D. 35 kg Câu 2. Có 4 con trâu và 20 con bò. a. Số bò gấp mấy lần số trâu ?             (0,5đ)  A. 3                            B. 4                            C. 5                             D. 6 b. Số trâu bằng một phần mấy số bò ?          (0,5đ)  A. 6 1                           B. 5 1                          C. 4 1                            D. 3 1 Câu 3. Số góc vuông trong hình vẽ bên là:                                                              (1đ) 

 A. 1                             B. 2  C. 3                             D. 4         

Phần II. Làm các bài tập sau: (6 điểm) Bài 1 (2đ). Đặt tính rồi tính.  a) 306 x 2  …………………………  …………………………  …………………………  ………………………… 

 b) 856 : 4  …………………………..  …………………………..  …………………………..  

Bài 2 (2đ). Tính giá trị biểu thức.  a) 14  x  2 : 7    ……………………….                            ………………………..  b) 42 + 18 : 6 =…………………………                               …………………………

Đề 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN : TOÁN – LỚP 3

Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên :…………………………..  Lớp 3/…  

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 1 Số “Năm trăm linh tư” viết là:  A. 5004                 B. 50004  C. 54                     D. 504 2 7 m 8 cm = …. cm  A. 78 cm               B. 780 cm  C. 708 cm             D. 7008 cm 3 Hình vẽ bên có mấy hình chữ nhật?       A. 5 hình               B. 7 hình  C. 8 hình               D. 9 hình 4 Năm nay con 9 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay mẹ  A. 63 tuổi              B. 36 tuổi  C. 31 tuổi              D. 13 tuổi

bao nhiêu tuổi? 5 1 5  của một giờ là:

 A. 10 phút             B. 12 phút  C. 15 phút             D. 20 phút

6 Một đàn gà có 6 gà trống và 18 gà mái. Số gà mái gấp số gà trống số lần là:

 A. 3 lần                 B. 12 lần  C. 24 lần               D. 108 lần    

  Trang 4

Bài 3 (2đ). Một cửa hàng có 96 kg đường. Đã bán được

4 1 số đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

                                 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *