Tuyển chọn 42 đề trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án

Dựa vào nội dung bài đọc “CẬU BÉ THÔNG MINH” đánh dấu X vào ô trống
trước ý đúng trong câu trả lời dưới đây.

1 Mục đích chính của câu chuyện nói về ai?
a.  Đức Vua.
b.  Cậu bé.
c.  Nỗi lo sợ của dân làng khi vua ban lệnh.

2 Đầu tiên, nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm kiếm người tài?
a.  Lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng.
b.  Lệnh cho mỗi làng trong vùng phải rèn một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.
c.  Lệnh cho mỗi làng trong vùng phải làm ba mâm cỗ bằng một con chim sẻ.

3 Trong lần thử tài đầu tiên, cậu bé đã làm cách nào để cho vua thấy lệnh của
ngài là vô lý?
a.  Cậu đưa ra một câu chuyện “Bố đẻ em bé” khiến vua nhận thấy là vô lý.
b.  Cậu bé kêu khóc om sòm.
c.  Cậu bé xin vua tha cho làng khỏi phải nộp gà trống biết đẻ trứng.

4 Vì sao trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu vua rèn chiếc kim khâu thành
một con dao thật sắc để xẻ thịt chim?
a.  Vì muốn xẻ thịt chim thì phải cần đến dao thật sắc.
b.  Vì muốn làm ba mâm cỗ thì phải cần có một chiếc kim.
c.  Vì khi yêu cầu một việc vua không làm nổi thì cậu bé cũng không phải thực
hiện lệnh vua.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *