Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 file word có đáp án

Xin giới thiệu đến các thầy cô cùng các em bộ đề thi gồm 12 đề bao gồm cả đáp án cho chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 3.

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh
A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)
B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

Bài 2: Tìm x

X x 5 + 122 + 236 = 633

( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.


Bài 4 : Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số?

Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B là 891. Tìm hai số đó?

Bài 7: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...