Tuyển tập 10 đề kiểm tra học kì một môn Toán lớp 3 file word

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm).

63  :  7  = ……  35 : 5 = ……….
42  :  6  = ……..  56 : 7 =

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

 a)   235  2 =  b)    630 : 7  =

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Thực hiện tính (2 điểm).

         a) 205 + 60 +3 = ………..  b) 462 + 7 – 40 = …………….

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...