Tuyển tập 8 đề ôn thi học kì 1 Toán lớp 3 file word

Họ và tên: ………………………………………   Năm học: 2015 – 2016

                                                                 Thời gian: 40 phút

Đề 1

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số liền trước của 160 là:

A. 161                 B. 150                       C. 159                      D. 170

b)Một cái ao hình vuông có  cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:

A.24m                    B.36 m                        C. 10 m                    D. 12 cm

 c ) 9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

         A. 98                     B. 908                        C. 980                     D .9080

   d )Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

 A. 15 lít                  B. 49 lít                     C. 56 lít                   D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*Giá trị của biểu thức

  • 2 + 8 x 5 = 50 
  •  32 : 4 + 4 = 12

Bài 3: Tính nhẩm

                7 x 6 = …….                     8 x 7 = ……..

                63 : 9=…….                      64 : 8 =…….

Bài 4: Đặt tính rồi tính

             487 + 302              660 – 251           124 x 3                   845 : 7

             ….………             ….………         ….………            …………

             ….………              ….………        ….………            ….………

             ….………              ….………        ………….            ………….

Bài 5: Tìm x:

  •    X : 6 = 144                                          b) 5 x  X = 375

   …………………….                              …………………

   …………………….                              …………………

 Bài 6 :  Một quyển truyện dày 128 trang. An đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa mà An chưa đọc?   

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...