Tuyển tập đề kiểm tra theo mã đề khảo sát chất lượng Toán Tiếng Việt lớp 3 file word

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

1. Phần kiểm tra môn Toán (5,0 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1.(0,5 Giá trị của x trong phép trong phép tính  “x : 3 = 2415” là:

      A. 7245                     B. 7254                     C. 7246                     D.7425

Câu 2:(0,25 điểm)  Kết quả của phép tính   503 + 59 là:

A. 1182 B. 1132 C. 562 D. 572

Câu 3. ( 0,5 điểm)  Kết quả của phép nhân 4318 x 2 là:

     A.  8636 .                   B.  8626.                    C.  8546.                 D.  8436.

Câu 4. ( 0,25 điểm)  Kết quả của phép chia 6369 : 3 là :

      A.  2132 .                  B.  2123 .                  C.  2121 .                 D.  2323 .

Câu 5:(0,25 điểm)Kết quả phép tính950 – 315 là:

A. 635 B. 775 C. 735 D. 745

 Câu 6: (0,5 điểm)Giá trị của trong phép tính + 234 = 165 + 578 là:

A. 509 B. 499 C. 409 D. 249

Câu 7:(0,25 điểm)  Dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 1298;   3516;   8671;   5327;  

B. 1298;    3516;   5327;  8671;  

C. 1298;    5327;   3516;   86,77

Câu 8:0,25 điểm) 

Số thích hợp viết vào chỗ chấm của dãy số 42;  49;   56; …. ; ……là:

A. 70; 63 B. 65; 70 C. 70; 65 D. 63; 70

  Câu 9:(0,25 điểm)  Số bé nhất trong các số 199; 375; 276; 875;  267; 910 là:

A. 910 B. 276 C. 199 D. 375

Câu 10: (0,5 điểm)  Cửa hàng có 385kg đường. Đã bán đi 149kg. Hỏi Cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lo-gam?

A. 250 B. 236 C. 256 D. 326

Câu 11: (0,5 điểm) Giá trị của trong phép tính  : 4 = 25 là

A. 110 B. 100 C. 90 D. 80

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...