Bộ đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 4 file word

Phần 1 trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính sau đúng hay sai?

16358 – 6 x 16 x 46 x 56 = 120                      

Câu 2: Kết quả của phép tính sau có tận cùng bằng chữ số nào?

11 x 13 x 15 x 17 + 23 x 25 x 27 x 29 + 31 x 33 x 35 x 37 + 45 x 47 x 49 x 51

 Câu 3: Tìm số có 3 chữ số , biết chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị giống nhau. Nếu nhân số đó với 6 thì được tích số cũng là số có 3 chữ số và trong tích đó có một chữ số 2.

 Câu 4: Nếu trong một tháng nào đó có ba ngày thứ hai đều là các ngày chẵn thì này 26 của tháng đó sẽ là ngày thứ mấy  

Câu 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Nửa chu vi của mảnh vườn đó có đơn vị đo là m và là số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 9. Tính diện tích của mảnh vườn đó

Câu 6: Năm chàng trai câu 5 con cá trong vòng 5 phút. Hỏi cũng tốc độ câu như vậy thì 100 chàng trai câu 100 con cá trong bao nhiêu lâu

Câu 7: Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi làm được 3 giờ thì người thợ cả bận việc riêng chỉ còn một mình người thợ thứ hai phải làm nốt công việc đó trong 6 giờ. Hỏi nếu người thợ thứ hai làm một mình thì mất mấy giờ mới xong công việc đó?

Phần 2 Tự luận

Câu8: Có 28 đội, mỗi đội có 10 em tham dự giao lưu Toán tuổi thơ lần thứ 4. Khi gặp nhau mỗi em đều bắt tay với tất cả các bạn không thuộc đội của mình. Hãy cho biết có  bao nhiêu cái bắt tay

Câu9: Hiện nay, cha 43 tuổi, sang năm tuổi cha gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Hỏi lúc con mấy tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con? Có bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con không?                                                                                      

Câu10: Tuổi mẹ năm nay gấp 7 lần tuổi con. 20 năm sau tuổi mẹ gấp đôi tuổi con. Tính tuổi mỗi người khi mẹ gấp 3 lần tuổi con

Câu11: Trong cuộc thi đó vui để học về an toàn giao thông, nếu trả lời đúng 1 câu tính 10 điểm, trả lời sai trừ 15 điểm. Kết quả bạn Huy trả lời hết 20 câu, đạt 50 điểm. Hỏi bạn Huy trả lời dược bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai?

      Câu 12 : Cho một hình chữ nhật và một hình vuông, chiều dài hình chữ nhật bằng

cạnh hình vuông, chu vi hình chữ nhật kém chu vi hình vuông là 28m , diện tích hình chữ nhật kém diện tích hình vuông là 378m2. Tính diện tích mỗi hình

LỚP 4 – ĐỀ 2

 Phần 1 trắc nghiệm

Bài 1 : Tớnh tổng   1 + 2 + 3 + …..+ 2002 + 2003 + 2004                      

Bài 2 : Trong một tháng nào đó có ngày đầu tháng và ngày cuối tháng đều là ngày chủ nhật. Vậy, tháng đó là tháng nào ?                                          

Bài 3 : Một người thợ mộc cưa một cây gỗ dài 12 mét thành những đoạn, mỗi đoạn dài 8 dm. Một lần cưa hết 5 phút. Hỏi cưa xong cây gỗ mất bao nhiêu thời gian?         

Bài 4: Trong kì thi học sinh giỏi vừa qua trường Tiểu học Kim đồng đã chọn được đội tuyển học sinh giỏi khối 5 gồm có 34 bạn biết rằng  số bạn nữ nhiều hơn  số bạn nam là một bạn. Hỏi số bạn nữ, số bạn nam của đội tuyển?      

Bài 5 :  Một người mua 10 quả trứng gà và 5 quả trứng vịt hết tất cả 9500 đồng . Tính giá tiền mỗi quả trứng gà và mỗi quả trứng vịt biết rằng tiền mua 5 quả trứng gà nhiều hơn 2 quả trứng vịt là 1600 đồng .                                                      

Bài 6 :  Khi thực hiện một phép nhân có thừa số thứ hai là 1993 , có học sinh sơ ý  đã viết các tích riêng thẳng cột như đối với phép cộng . Do đó đã được tích sai là 43868 . Hỏi tích đúng là bao nhiêu ?                                                                      

Bài 7 :  Khi đánh số thứ tự các trang của một cuốn sách người ta đã dùng trung bình mỗi trang 2 chữ số . Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang ?       

Bài 8 :  Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau  khi làm được 3 giờ thì người thợ cả có việc riêng phải nghỉ làm chỉ còn người thợ thứ hai  phải một mình làm nốt công việc đó trong 6 giờ. Hỏi mỗi người thợ làm một mình thì sau mấy giờ mới xong công việc đó.                                                                       

Phần 2 Tự luận

Bài 9 :   Một người bán vải bán lần thứ nhất 2m ,lần thứ hai bán 1/2 số mét còn lại và 1/2m ,lần thứ ba bán 1/2 số mét còn lại và 1/2 m , lần thứ tư bán 1/2 số m còn lại sau  và 1/2 m ,như vậy là vừa hết .  Hỏi quầy đó đã bán tất cả bao nhiêu mét vải ?                                                                                                                                                  

Bài 10 :  Tìm X : ( X + 1 ) + ( X + 4 ) + ( X + 7 ) + ( X + 10) + ….+ ( X + 28 ) = 155 .

Bài 11 :  An đọc một cuốn sách trong 3 ngày . Ngày thứ nhất đọc 1/5 cuốn sách và 16 trang . Ngày thứ hai đọc 3/10 số trang còn lại và 20 trang . Ngày thứ ba đọc 3/4 số trang còn lại và 30 trang cuối . Hỏi cuốn sách An đọc có bao nhiêu trang?

Cõu 12 : Một hình chữ nhật cú chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. nếu tăng mỗi chiều thêm 5m thì diện tích tăng thêm 475m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ giáo án

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...