Tuyển chọn 46 đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án

Dựa vào nội dung bài đọc “DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU” chọn ý đúng trong các câu trả lời
dưới đây.

1 Tác giả của bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu là ai?
a.  Tô Hoài.
b.  Trần Đăng Khoa.
c.  Dương Thuấn.

2 Chi tiết nào trong bài cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt?
a.  Đã bé lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột.
b.  Hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn.
c.  Cả hai ý trên đều đúng.

3 Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe doạ như thế nào?
a.  Mấy lần bọn nhện đã đánh chị Nhà Trò.
b.  Chăng tơ ngang đường đe bắt, doạ vặt chân, vặt cánh, ăn thịt Nhà Trò.
c.  Cả hai ý trên đều đúng.

4 Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn?
a.  Em đừng sợ. Hãy trở về cùng tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khoẻ ăn hiếp yếu.
b.  Dắt Nhà Trò đi tới chỗ mai phục của bọn nhện.
c.  Cả hai ý trên đều đúng.

5 Tác phẩm trên thuộc chủ đề nào?
a.  Thương người như thể thương thân.
b.  Măng mọc thẳng.
c.  Trên đôi cánh ước mơ.

6 Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?
“Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”
a.  12 tiếng
b.  14 tiếng
c.  16 tiếng.

7 Trong câu tục ngữ trên, tiếng nào không có đủ bộ phận giống tiếng “nói”?
a.  Lòng.
b.  Như.
c.  Vững.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *