Tuyển chọn 50 đề toán lớp 4 file word hay

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.  

1, Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là:

A. 42 099                   B. 43 000                C. 42 075                D. 42 090

2. Giá trị của biểu thức  2342 + 403 x 6 là:

A. 4660                B. 4760               C. 4860                 D 4960

3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:

A. 6cm2                B. 9cm                  C. 9cm2                D 12cm

4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

A. 35 000 đồng      B. 40 000 đồng       C. 45 000 đồng      D. 50 000 đồng

5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:

A. Thứ sáu            B. Thứ bảy           C. Chủ nhật          D. Thứ hai

  1. Đặt tính rồi tính:

14 754 + 23 680       15 840 – 8795      12 936 x 3            45678 : 3

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tính giá trị của biểu thức:

15 840 + 7932 x 5                                 (15 786 – 13 982) x 3

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Tìm x:

X : 8 = 3721                                          24 860 : x = 5

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét?

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?

I. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

1, Trong các số: 62 078, 82 075, 82 090, 82 100, 82 099, 92 109, 93 000. Số lớn nhất là:

A. 92 109                   B. 82 075                C. 82 090                D. 93 000

2. Giá trị của biểu thức  7892 + 403 x 9 là:A. 3627             B. 11519     C. 11591            D .11520

3. Hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:

A. 72cm2              B. 81cm                C. 81cm2              D 72cm

4. Mua 4kg gạo hết 14 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

A. 35 00 đồng      B. 17500 đồng       C. 14500 đồng      D. 10500 đồng

5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:

A. Thứ sáu            B. Thứ bảy           C. Chủ nhật          D. Thứ hai

II. PHẦN TỰ LUẬN  Đặt tính rồi tính:

65 754 + 23 480       19 880 – 8795      68 936 x 3            12784 : 8

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tính giá trị của biểu thức:

15 879 + 7987 x 7                                 (97 786 – 87 982) x 3

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Tìm x:       X : 8 = 7890                                         42534 : x = 6

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét?

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 9 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *