TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ HAI MÔN TOÁN LỚP 4

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng từ câu 1 đến câu 7.

Câu 1: (1 điểm).
a) Phân số có giá trị bằng 1 là:
A. B. C. D.
b) Phân số có giá trị bé hơn 1 là:
A. B. C. D.

Câu 2: (1 điểm).
a) Phân số rút gọn được phân số:
A. B. C. D.
b) Phân số gấp 4 lần phân số là:
A. B. C. D.

Câu 3: (1 điểm).
a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m² = ….…….cm² là:
A. 150 B. 150 000 C. 15 000 D. 1500
b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 tấn 5 tạ = ….. kg là:
A. 3500 B. 3005 C. 350 D. 305

Câu 4: ( 1 điểm ) Một tổ có 12 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ của tổ đó là:
A. B. C. D.

Câu 5: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 36576 : (4 x 2 ) – 3708 là :
A. 863 B. 864 C. 846 D. 854

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...