Tuyển tập đề kiểm tra theo mã đề môn Toán Tiếng Việt lớp 4 file word

2. Phần kiểm tra môn Tiếng Việt (3,0 điểm)

Câu 1: (0,25 điểm)Tìm tiếng có âm đầu là l hoặc n, vào chỗ chấm trong câu thơ sau :

                   …ong ….anh đáy….ước in trời

          Thành xây khói biếc ….on phơi bóng vàng.

Câu 2. (0,25 điểm)Có mấy từ láy trong hai câu thơ sau?

Tôi nghe truyện cổ thầm thì

Lời ông cha dạy cũng vì đời sau.

A. 4     B. 3 C. 2      D. 1

Câu 3. (0,25 điểm)Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hiền lành:

A. Hiền và giàu lòng thương người.

          B. Hiền và tốt với mọi người, không làm hại ai.

          C. Phúc hậu hay thương người

          D. Ăn ở tốt với mọi người trong gia đình

Câu 4. (0,25 điểm)  Trong câu “Em là học sinh lớp bốn bộ phận chủ ngữ là :

     A. Em                         B. Là học sinh                            C. Lớp bốn

Câu 5. (0,25 điểm)Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ trái nghĩa với từ nhân hậu?

A. tàn ác, nhân hậu, đùm bọc. B. hung ác, phúc hậu, hiền hậu.
C. độc ác, hung ác, tàn bạo. D. tàn bạo, che chở, đùm bọc.

Câu 6: (0,25 điểm) Tiếng Anh gồm những bộ phận cấu tạo nào?

A. Chỉ có vần.

B. Chỉ có âm đầu và vần.

C. Chỉ có vần và thanh.

Câu 7. (0,25 điểm)Câu: “Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế” có mấy tính từ ?

  1. Một tính từ           B.  Hai tính từ                     C.  Ba tính từ

Câu 8. (0,25 điểm)Câu: “Cháu đã về đấy ư ” được dùng để làm gì?

A. Dùng để hỏi B. Dùng để yêu cầu, đề nghị.
C. Dùng để thay lời chào. D. Dùng để bộc lộ thái độ khen, chê.

Câu 9. (0,25 điểm)Đoạn văn sau có mấy câu kể?

Bu-ra-ti-nô là một chú bé bằng gỗ. Chú có cái mũi rất dài. Chú người gỗ được bác rùa tốt bụng Toóc-ti-la tặng cho một chiếc chìa khóa vàng để mở kho báu. Nhưng kho báu ấy ở đâu?

A. 1     B. 3 C. 2      D. 4

Câu 10: (0,25 điểm)Từ khó khăn thành đạt mới thật là tài ba, giỏi giang, đáng khâm phục là ý nghĩa của câu tục ngữ nào dưới đây?

A. Có vất vả mới thanh nhàn Không dưng ai dễ cầm tàn che cho. C.      Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.
   
B. Lửa thử vàng, gian nan thử sức D. Có công mài sắt, có ngày nên kim

Câu 11: ( 0,25 điểm) Trong các câu sau, câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi:

A. Tôi không biết bạn có thích chơi đá cầu không?

B. Bạn có thích chơi đá cầu không?

C. Bạn thích chơi trò chơi nào nhất?

Câu 12: ( 0,25 điểm) Trong các từ ” quét nhà, viết bài, bông hoa, múa hát” từ không phải là động từ là:

       A. viết bài                     B. bông hoa                          C. múa hát            D. quét nhà  

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...