Tuyển tập đề Toán Tiếng Việt lớp 4 ôn thi học sinh giỏi file word

Câu 1 Một con rùa ḅ hết quăng đường dài 13m5dm trong 3 giờ, giờ thứ nhất rùa ḅ được quăng đường, giờ thứ hai rùa ḅ được quăng đường c̣n lại. Hỏi giờ thứ ba rùa đi được bao nhiêu đề ximét?

Câu 2 Khi muốn mượn bạn cái bút, em có thể chọn những cách nói nào?
A. Cho mượn cái bút.
B. Lan ơi, cho tớ mượn cái bút.
C. Tớ mượn cái bút.

Câu 3 Trong cụm từ đi lại vẫn nhanh nhẹn, từ nhanh nhẹn bổ sung ư nghĩa cho từ nào?
A. Bổ sung ư nghĩa cho cum từ đi lại vẫn B. Bổ sung ư nghĩa cho từ đi lại
C. Bổ sung ư nghĩa cho từ vẫn
Câu 4 Nam sinh vào năm đầu tiên của thế kỉ 21. Hỏi đến năm 2019 Nam được bao nhiêu tuổi?.

Câu 5 Tiếng “nhân” trong từ nào khác nghĩa tiếng “nhân” trong các từ c̣n lại?
A. nhân tài B. nhân từ C. nhân loại D. nhân chứng

Câu 6 Thành thị nào vẫn tồn tại đến ngày nay và đã đ¬ợc UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá thế giới?
A. Thăng Long B. Hội An C. Phố Hiến D. Tất cả các thành thị trên

Câu 7 Thành phần chủ ngữ của câu: “Nơi bố mẹ ngày ngày cày sâu cuốc bẫm, mọc lên những mầm xanh.” là:
A. Nơi bố mẹ ngày ngày B. những mầm xanh
C. Nơi bố mẹ D. Nơi bố mẹ ngày ngày cày sâu cuốc bẫm

Câu 8 Cho dăy số: 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, … được viết theo quy luật. Số hạng tiếp theo của dăy số là: A. 20 B. 22 C. 23 D. 24

Câu 9 Trong câu : “ Vậy ông tính thế nào ? ” được dùng để
A. Để hỏi B, Để yêu cầu đề nghị C.Để chào

Câu 11 Nét độc đáo nhất ở đồng bằng sông Cửu Long đó là loại chợ gì ? (1 điểm)
a. Chợ phiên. b. Chợ đêm. c. Chợ nhóm. d. Chợ nổi.

Câu 12 Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi . Biết 5 năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con . Tính tuổi hai mẹ hiện nay ?

Câu 13 Để phòng bệnh thiếu i- ốt, hàng ngày em nên sử dụng gì?
A. Muối hạt. B. Bột ngọt. C. Muối hoặc bột canh có bổ sung i-ốt.

Câu 14 Nhóm từ nào sau đây toàn là từ ghép:
A. vận động viên, đường chạy, sẵn sàng, cuộc thi, tín hiệu, xuất phát
B. vị trí, vòng cua, vận động viên, đường đua, đường chạy, sợ hãi
C. loạng choạng, khu vực, đá dăm, đường đua, cuộc thi, xuất phát

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...