Tuyển tập một số đề kiểm tra môn Toán lớp 4 năm 2019 file word có đáp án

Câu  1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số  83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2:. (0,5 điểm)   Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm  6m29dm2 =…. dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5điểm)  )  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm  2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

Câu 5: (1đ) Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật                     

a.Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và …….

b.Đoạn thẳng  BC song song với đoạn thẳng ……

                                                                                                        D                                C

 Câu 6: (0,5 đ)    Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là

   A.  602 507            B. 600 257                 C. 602 057                    D. 620 507   

Câu 7: (2đ)    Đặt tính rồi tính

a) 307 x 40               b) 672 : 21       c)  572863 + 280192         d)  728035 – 49382

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: ( 1 điểm)  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

                        2 x 39 x5 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (1đ) Tính giá trị biểu thức

                             ( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m. a, Tính chu vi mảnh đất đó? b, Tính diện tích mảnh đất đó?    

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *