Tuyển tập 10 đề khảo sát học sinh giỏi Toán lớp 5

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN 5
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: Tính tổng A =1/5+1/10+1/20+1/40…+1/1280

Bài 2: 1 Tìm các chữ số a, b, c sao cho 9 8 7 c b a chia hết cho 1001

2. Khi nhân 32,4 với một số có hai chữ số, bạn Minh đã sơ ý đặt tích riêng thứ
hai thẳng cột với tích riêng thứ nhất nên tích tìm được là 324.

Hãy tìm tích đúng của
phép nhân đó, biết thừa số chưa biết có chữ số hàng đơn vị bằng 2/3 chữ số hàng chục.

Bài 3: Cho số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục chia hết cho chữ số hàng đơn vị. Tìm
số đã cho, biết rằng khi chia số đó cho thương của chữ số hang chục và hàng đơn vị
thì được thương là 20 và dư 2.

Bài 4: Trung bình cộng của ba phân số bằng 11/3. Nếu tăng phân số thứ nhất lên 23 lần
thì trung bình cộng bằng. Nếu tăng phân số thứ hai lên 7 lần thì trung bình cộng bằng 13/3. Tìm ba phân số đã cho.

Bài 5: : Cạnh của hình vuông ABCD bằng đường chéo của hình vuông MNPQ. Hãy
chứng tỏ rằng diện tích MNPQ bằng 1/2 diện tích ABCD.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *