Tuyển tập 27 đề ôn thi Toán lớp 5 file word rất hay

TOÁN-LỚP 5

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

1.Giá trị của chữ số 9 trong số : 28,953 là:
A. B. C. D. 9 đơn vị

1 giờ = ……phút
A. 62 phút B. 90 phút C. 100 phút D. 120 phút

8 tấn 77 kg = …… tấn
A. 8,077 tấn B. 8,77 tấn C. 87,7 tấn D. 8,770 tấn

21 giờ 10 phút còn gọi là mấy giờ?
A. 7 giờ 10 phút B. 8 giờ 10 phút tối C. 9 giờ 10 phút tối D. 10 giờ 10 phút tối

5% của 120 là:
A. 0,06 B. 0,6 C. 6 D. 60

Một hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng m, chiều cao m. Diện tích xung quanh của hình hộp đó là:

A. m2
B. m2
C. m2
D. m2

PHẦN II: TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
702,84 + 85,69 868,32 – 205,09 25,56 x 3,7 91,08 : 3,6

Bài 2: Tìm X.
12,5 – X = 4,27 18,2 : X = 5,6

3.§óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng:
a) 135phót =13,5 giê
b)2dm3 35cm3 = 2,035 dm3
c)3ngµy 15 giê + 2 ngµy 12 giê = 6 ngµy 3 giê.

Bài 3: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/ giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/ giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp ?
Bài giải:

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ đề thi

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...