TUYỂN TẬP 35 ĐỀ THI TOÁN VÀO LỚP 6 CÓ ĐÁP ÁN

Bài 1 : Tính : ( 2 điểm )
a) 1/2 + 1/3 + 1/4
b) (27,09 + 258,91)  25,4

Bài 2 : Tìm y : ( 2 điểm )
52  ( y : 78 ) = 3380

Bài 3 : ( 3 điểm )
Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được 112 sản phẩm . Hỏi người thợ đó làm
trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại ?

Bài 4 : ( 3 điểm )
Cho tam giác ABC có diện tích là 150 m 2 . Nếu kéo dài đáy BC ( về phía B ) 5 m thì diện tích tăng thêm là
35 m 2 . Tính đáy BC của tam giác .

HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA

Bài 1 : ( 2 điểm ) Mỗi tính đúng cho (1điểm )

b) (27,09 + 258,91)  25,4 = 286  25,4
= 7264,4

Bài 2 : Tìm y : ( 2 điểm )

52  ( y : 78 ) = 3380
( y : 78 ) = 3380 : 52 ( 1điểm )
( y : 78 ) = 65 ( 0,5 điểm )
y = 65  78
y = 5070 ( 0,5 điểm )

Bài 3 : ( 3 điểm )

Mỗi giờ người thợ đó làm được số sản phẩm là:
112 : ( 8  2 ) = 7 ( sản phẩm ). ( 1 điểm )
Trong ba ngày người thợ đó làm tất cả số giờ là :
9  3 = 27 ( giờ ). ( 0,5 điểm )
Trong ba ngày người thợ đó được tất cả số sản phẩm là :
7  27 = 189 ( sản phẩm ). ( 1 điểm )
Đáp số : 189 sản phẩm . ( 0,5 điểm )

Bài 4 : ( 3 điểm )

Vẽ được hình cho ( 0,5 điểm ) A
A
B H C E

Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC của tam giác là :
30  2 : 5 = 12 ( cm ) ( 1 điểm )

Vì AH là chiều cao chung của hai tam giác ABC và ADB .
Nên đáy BC của tam giác là :
150  2 : 12 = 25 ( cm ) ( 1 điểm )
Đáp số : 30 ( cm ) ( 0,5 điểm )

(ĐỀ SỐ 2)

Câu 1: (1 điểm)
a) Viết phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 10.
b) Viết phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000.

Câu 2: (1 điểm)
Tìm y: 55 – y + 33 = 76
Câu 3: (2 điểm)
Cho 2 số tự nhiên ab và ab 7 . Biết trung bình cộng của chúng là 428. Tìm mỗi số.

Câu 4: (3 điểm)
Bạn An có 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng
9
1
số bi xanh
bằng
8
1
số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ ?

Câu 5: (3 điểm)
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi
cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.

HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA

Câu 1: (1 điểm). Đúng mỗi câu 1 điểm

a) Phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 10 là:
1
9
b) Phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000 là:
2000
0

Câu 2: (1 điểm)
Tìm y: 55 – y + 33 = 76
55 – y = 76 – 33
55 – y = 43
y = 55 – 43
y = 12

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ giáo án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *