Tuyển tập các đề kiểm tra Toán lớp 5 file word

Đề 1

Câu 1. (1 điểm) Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

             A. 55, 720                   B. 55, 072                       C. 55,027                    D. 55,702

Câu 2: (1 điểm) Phép trừ 712,54 – 48,9 có két quả đúng là: 

              A. 70,765                   B. 223,54                        C. 663,64                     D. 707,65

Câu 3. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:                                        

             Giá trị của biểu thức: 201,5  –  36,4  :   2,5   x   0,9   là:  ……..

Câu 4. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích 300dm3, chiều dài 15dm, chiều rộng 5dm.

          Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là:  

             A.10dm                B. 4dm                   C. 8dm                     D. 6dm

Câu 5. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

            55 ha 17 m2 = …..,…..ha

            A. 55,17                 B. 55,0017            C. 55, 017                D. 55, 000017

Câu 6. (1 điểm)Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

               A.   150%               B.    60%                            C.    40%                          D.   80%

Câu 7. (2 điểm) Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ?

Bài 8. (2 điểm) Một đám đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...