Tuyển tập đề kiểm tra theo mã đề môn Toán Tiếng Việt lớp 5 file word

I. Phần kiểm tra môn Toán (5,0 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

Câu 1: (0,25 điểm) Số bốn mươi hai phẩy không trăm linh tám được viết là:

       A. 42,08          B. 42,80                   C. 42,008

Câu 2: (0,25 điểm)Số lớn hơn số 78,96 là:

A. 87,96 B. 68,79 C. 69,87 D. 76,89

Câu 3:(0,25 điểm)Kết quả của phép nhân 4,75  1,3 là:

        A.  61,75                          B. 6,175                  C. 617,5

Câu 4: (0,25 điểm) Kết quả của phép tính 6 : 0,4 là:

         A. 1,5                      B. 15                    C.150                          D.  1500

Câu 5: (0,25 điểm) Diện tích hình tam giác có đáy 6m và chiều cao 3m là:

        A.  18 m2                          B. 180m2                  C. 9m2

Câu 6: (0,25 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống: 26,8dm3 = ……  cm3

               A.  26800                         B. 2,68                             C.  26,8

Câu 7: (0,25 điểm)Kết quả của phép tính37,8+ 8,43  là:

A. 45,1 B. 45,51 C. 46,23 D. 41,23

Câu 8: (0,25 điểm)Kết quả của phép tính  99 – 72,8 là:

A. 27,2 B. 26,8 C. 36,72 D. 26,2

Câu 9: (0,5 điểm)   Tỷ số phần trăm của 3,6 và 14,4 là:

          A. 0,25                  B. 2,5%                    C. 25                D. 25%

Câu 10: (0,5 điểm)Giá trị của biểu thức 19,6  2,4 + 45 : 3,6 là:

A. 59,54 B. 25,56 C. 58,54 D. 48,29

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...