Điều kỳ diệu của thiện niệm: Từ bỏ báo thù, lưng còng thành thẳng

Kể từ khi nhân loại xuất hiện trên Trái đất, báo thù dường như đã trở thành một phần trong hành vi của con người. Làm vậy tuy có thể…

Xem tiếp Điều kỳ diệu của thiện niệm: Từ bỏ báo thù, lưng còng thành thẳng

Khẩu nghiệp cần tu trước vì khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người

Người với người có thể bên nhau cũng là bởi một chữ khẩu, người với người xa rời nhau, quay lưng trở thành kẻ thù cũng bởi cùng một chữ…

Xem tiếp Khẩu nghiệp cần tu trước vì khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người

4 loại nghiệp lực chi phối sự tái sinh của con người vào kiếp sau

Tùy theo nghiệp nhân con người đã gây tạo trong quá khứ có sai khác, mà đến khi lâm chung mỗi người hấp hối đều có những biểu hiện lâm…

Xem tiếp 4 loại nghiệp lực chi phối sự tái sinh của con người vào kiếp sau