Công Đức Lễ Phật

Pháp thoại Công đức lễ Phật được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong chuyến hoằng Pháp Châu Âu, ngày 28/06/2017

  •  
  •  
  •  
  •  

Bình luận

Bài viết liên quan