Đồ cúng cô hồn có ăn được không?

Có quan niệm cho rằng, không nên sử dụng vật thực đã cúng thí cho các cô hồn mà phải bỏ đi, nếu ăn những đồ cúng đó thì sẽ bị xảy ra nhiều chuyện không tốt. Tuy nhiên, theo góc nhìn của Phật Pháp, quan điểm trên là sai lầm.

Bởi vì, khi bỏ thân này thọ sinh sang thân khác thì chúng ta sẽ theo nghiệp phước mà tái sinh trong lục đạo luân hồi và ăn được đồ ăn của cõi đó theo nghiệp.

Chúng ta có thể tự mình lập đàn cúng cô hồn tại nhà

Như bà Thanh Đề đọa địa ngục, tuy rằng rất muốn ăn bát cơm mà Ngài Mục Kiều Liên dâng cúng, nhưng nghiệp lực đói khổ của bà đã khiến bát cơm hóa thành than lửa không ăn được. Theo lời Phật dạy thì đối với cõi ngạ quỷ, nếu các vong linh, cô hồn họ có thọ thì họ thọ bằng hương; hoặc là họ thọ bằng tưởng do chúng ta cúng cho họ.

Vậy nên, sau khi cúng cô hồn thì những đồ cúng lễ chúng ta hoàn toàn có thể thọ dụng được, không phải bỏ đi. Trong trường hợp không thọ thực những đồ cúng thì chúng ta có thể đem đi bố thí. Để việc bố thí được nhiều phước báu nhất, chúng ta phải tôn trọng người nhận thí của mình. Chúng ta bố thí mà giống như thí cùi thì không được phước báu nhiều.

Cho nên, tuy rằng đem cho nhưng chúng ta nên cho với tất cả lòng tôn trọng, kính trọng người nhận vật thí của mình. Qua đây chúng ta hiểu được rằng sau khi cúng cô hồn xong, chúng ta hoàn toàn có thể thọ thực bình thường hoặc đem bố thí cho mọi người chứ không cần kiêng kỵ như quan niệm trong dân gian.

Thầy Thích Trúc Thái Minh

Bình luận

Bài viết liên quan