8 mốc thời gian cần lưu ý trong tuyển sinh năm 2019

Trong 8 mốc này, 3 mốc thí sinh đã hoàn thành, 5 mốc thời gian còn lại, thí sinh cần đặc biệt lưu ý.

Ảnh minh họa/Internet

Cụ thể các mốc thời gian cần lưu ý tuyển sinh năm 2019 như sau:

TTNội dung công việcThời gianthực hiện
1Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin đăng ký dự thi (ĐKDT), đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐTTừ 1/4đến 20/4(đã hoàn thành)
2Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐTTrước ngày 20/5
3Sở GD&ĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường ĐH, CĐSP, TCSPTrước ngày 1/6
4Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinhTrước 17 giờ 00 ngày 18/7 
5Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyếnTừ 22/7ngày 29/7
6Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXTTừ 22/7ngày 31/7
7Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót (nếu có)Trước 17 giờ 00 ngày 2/8
8Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐTTrước 17 giờ 00 ngày 3/8

Về điều chỉnh nguyện vọng: Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT. 

Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Lưu ý thí sinh: phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT.

Điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT: thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường.

Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có.

Theo giaoducthoidai.vn

Bình luận

Bài viết liên quan