Ban hành quy định mới về Hội thi GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm lớp giỏi: Tạo động lực cho GV phấn đấu

Bộ GD&ĐT đã chính thức ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT Quy định về Hội thi giáo viên (GV) dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 22).

Ảnh minh họa/internet

Không ép buộc, không tạo áp lực

Theo quy định mới, Hội thi GV dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông là nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn Ngành.

Tạo động lực cho GV phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học. Khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho GV rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với GV mầm non; công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp đối với GV phổ thông.

Nguyên tắc của Hội thi được ghi rõ là dựa trên sự tự nguyện của GV; không ép buộc, không tạo áp lực cho GV tham gia Hội thi; bảo đảm tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, thực chất; bảo đảm đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

Không còn hội thi cấp quốc gia

Theo quy định mới, chỉ còn hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, không còn hội thi GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp quốc gia.

Hội thi GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường được tổ chức theo chu kỳ 2 năm một lần, do nhà trường tổ chức. Tham dự Hội thi là GV đang làm việc tại trường tổ chức Hội thi;

Hội thi GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện được tổ chức theo chu kỳ 2 năm một lần, do phòng GD&ĐT tổ chức. Tham dự Hội thi là GV đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) tổ chức Hội thi;

Hội thi GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần, do sở GD&ĐT tổ chức. Tham dự Hội thi là GV đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội thi.

Giáo viên phải giữ nguyên trạng số học sinh, không dạy thử

Nội dung thi GV dạy giỏi gồm thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em (với bậc học mầm non); Thực hành dạy một tiết và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy (với bậc phổ thông).

Nội dung thi GV chủ nhiệm lớp giỏi gồm: Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi; Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi GV đang làm việc.

Đáng chú ý, hoạt động thực hành một hoạt động giáo dục tham gia Hội thi phải được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng học sinh/trẻ em của nhóm, lớp đó. GV không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. GV được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 2 ngày trước thời điểm thi;

Với biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy/chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em/công tác chủ nhiệm lớp, thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

Trích dẫn Kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với GV theo quy định hiện hành. GV được công nhận GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm lớp giỏi có trách nhiệm dạy lại tiết dạy, hoạt động GD và báo cáo biện pháp đã tham gia Hội thi trong phạm vi cấp trường, liên trường trên địa bàn để chia sẻ những kinh nghiệm vận dụng hiệu quả trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em và trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp.quan trọng.

Theo giaoducthoidai.vn

Bình luận

Bài viết liên quan