Bộ Giáo dục và Đào tạo “chốt” sách giáo khoa Tiếng Anh theo chương trình phố thông mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả phê quyệt sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1 theo chương trình phố thông mới.

>>>Thầy cô đừng sợ thoát ly “phấn trắng, bảng đen”

>>>Sinh viên Sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng nếu chuyển ngành sẽ phải bồi hoàn kinh phí

Danh mục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ ký thông qua ngày 20/1, gồm 6 mẫu sách giáo khoa (SGK) Tiếng Anh lớp 1 đã được hội đồng thẩm định quốc gia đánh giá “đạt”.

Danh mục SGK Tiếng Anh lớp 1 được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký phê chuẩn.

Các SGKTiếng Anh lớp 1 ngoài việc đảm bảo các tiêu chí theo Thông tư 33 và được hội đồng thẩm định đánh giá “đạt”, còn phải tuân thủ quy định của Bộ GD-ĐT là các chủ biên, tác giả là người Việt Nam. Trong đó gồm 2 SGK của NXB Giáo dục Việt Nam, 1 SGK của NXB Đại học Sư phạm, 3 SGK của NXB Đại học Sư phạm TP HCM.

Trước khi được Bộ trưởng ký phê chuẩn, các SGK Tiếng Anh đều được điều chỉnh để đảm bảo tính pháp lý. Trong quá trình rà soát các luật liên quan để trình phê duyệt sách giáo khoa mới, có những vướng mắc ở sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 khiến Bộ GD-ĐT phải tham vấn ý kiến của một số bộ, ngành khác.

Như vậy, Bộ GD-ĐT đã “chốt” đủ danh mục các SGK lớp 1 cho chương trình phổ thông mới sẽ triển khai từ năm học 2020-2021.

Ngày 22/11/2019, Bộ GD-ĐT đã công bố Quyết định phê duyệt danh mục 32 SGK của 8 môn học lớp 1, chưa bao gồm môn Tiếng Anh, đã được Bộ trưởng ký phê duyệt.

Bộ GD-ĐT đã tiếp nhận sách giáo khoa từ ba đơn vị đề nghị thẩm định, gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM.

Tổng số có 49 bản mẫu sách giáo khoa đối với 9 môn học ở lớp 1, cụ thể như sau: môn Tiếng Việt: 6 bản mẫu; môn Toán: 6 bản mẫu; môn Đạo Đức: 6 bản mẫu; môn Tự nhiên-Xã hội: 5 bản mẫu; môn Giáo dục thể chất: 4 bản mẫu; môn Nghệ thuật (Âm nhạc): 5 bản mẫu; môn Nghệ thuật (Mĩ thuật): 5 bản mẫu; Hoạt động trải nghiệm: 6 bản mẫu; môn Tiếng Anh: 6 bản mẫu. Tuy nhiên, 5/6 bản mẫu SGK trình duyệt lúc đó có chủ biên là người nước ngoài./.

Theo baovinhlong.com.vn/

Bình luận

Bài viết liên quan