Chủ tịch Quốc hội: Năm 2019, cố gắng xử lý dứt điểm bất cập về hợp đồng đối với giáo viên

Phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực Nội vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Năm 2019, cố gắng xử lý dứt điểm bất cập về hợp đồng đối với giáo viên và nhân viên y tế.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Trước khi Chủ tịch Quốc hội kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã có bài phát biểu làm rõ thêm về một số nội dung liên quan đến tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, riêng khối giáo dục và y tế, để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 19 Trung ương, bảo đảm nguyên tắc đáp ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu cho xã hội, có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, có bệnh nhân phải có cán bộ y tế, đã bổ sung giáo viên mầm non cho các tỉnh có mức tăng dân số cơ học cao và các tỉnh Tây Nguyên.

Các địa phương còn lại thiếu biên chế, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giải quyết. Đối với các cấp học khác, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về sắp xếp, giảm đầu mối đơn vị, rà soát, sửa đổi quy định về định mức, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Các địa phương còn chỉ tiêu biên chế thực hiện tuyển dụng các trường hợp đã ký hợp đồng trước năm 2015 đã đóng bảo hiểm y tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu: Chấn chỉnh các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý cán bộ, bổ nhiệm, đề bạt người thiếu tiêu chuẩn, sai quy trình, người nhà. Làm đúng chức trách của người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, phát hiện và xử lý vi phạm.

Đồng thời tăng cường trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm thực chất, tạo cơ sở thực hiện tinh giản biên chế, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tránh ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội về kết quả đánh giá.

“Những vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy, về tinh giản biên chế theo hướng thu gọn đầu mối là vấn đề động đến tổ chức con người và rất phức tạp. Trong quá trình thực hiện phải giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại đã tồn tại một thời gian dài.

Chính phủ xác định phải làm từng bước thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa lắng nghe theo ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động để có giải pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật, nhưng đồng thời phải đảm bảo hợp tình, hợp lý, cá biệt có những vấn đề phải hợp đạo lý” – Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nói.

Liên quan đến việc tinh giản biên chế đối với lĩnh vực giáo dục và y tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận: Sửa đổi, bổ sung định mức học sinh, giáo viên trên lớp, định mức nhân viên y tế trên số giường bệnh cho phù hợp theo từng vùng và giữa nông thôn với đô thị, giữa miền núi với đồng bằng, bảo đảm mục tiêu người học phải có giáo viên, người bệnh phải có bác sĩ.

Năm 2019, cố gắng xử lý dứt điểm bất cập về hợp đồng đối với giáo viên và nhân viên y tế. Năm 2020 ban hành nghị quyết về tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục và y tế.

Theo giaoducthoidai.vn

Bình luận

Bài viết liên quan