Tổng hợp đề thi toán lớp 4 học kì 2 năm 2021 – 2022 có đáp án và MA TRẬN RẤT HAY

PHẦN I :Khoanh vào chữ trước Bài trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: Câu 1: (0,5 điểm)   Phân số  bằng phân số nào dưới đây:  A.                              B.         …

Xem tiếp Tổng hợp đề thi toán lớp 4 học kì 2 năm 2021 – 2022 có đáp án và MA TRẬN RẤT HAY

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 4 mới nhất

Họ và tên học sinh: …………………………………………………….…Lớp: 4A… Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (3 điểm) Câu 1: Số nào trong các…

Xem tiếp Bộ đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 4 mới nhất