Bộ đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 4 mới nhất

Họ và tên học sinh: …………………………………………………….…Lớp: 4A…

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (3 điểm)

Câu 1: Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000 ?

A.  29 687           B.  93 574             C.  80 296                 D.  17 932

Câu 2: Tích của  và  là :

A.                       B.                       C.                         D. 

Câu 3: 5dm2 6cm2 = ………… cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A.  56                  B.  506                  C.  560                      D.  5600

Câu 4: Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 40dm và 2m. Diện tích của hình thoi đó là :

A. 800dm2           B. 80dm2              C. 800dm                  D. 400dm2

Câu 5:  9/8 của 16 là :

A.  18                   B.  2                     C. 128                       D. 81

Câu 6: Số trung bình cộng của: 36, 38 và 40 là :

A. 35                    B.  36                   C.  39                        D. 38     

Phần II. Tự luận

Câu 1: Tính (1 điểm)

a.  = …………………………………………………………………………………………

b.  = …………………………………………………………………………………………

Câu 2: (1 điểm)

        2 yến  = ……….kg                                               tấn  = ……….kg              

        3 giờ 15 phút =…………phút                               500cm2  = …………….dm2                              

Câu 3: Đặt tính rồi tính (1,5 điểm)

24568 + 4318                    72452 – 35218                      2436 x 243                     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 175m, chiều rộng bằng  chiều dài.

a, Tính diện tích thửa ruộng đó.

b, Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc? (2,5 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tải về: TẢI VỀ

Bình luận

Bài viết liên quan