Đố vui logic test IQ: Hãy điền vào dấu hỏi chấm con số phù hợp với quy luật đề ra

Những câu đố logic giúp chúng ta phải vận dụng mọi trí tuệ để tìm ra quy luật chính xác và tìm được đáp án phù hợp với quy luật đó. Các bạn cùng tìm con số đang bị thiếu trong các ô sau đây.

>>>“Mùa” dịch Corona: Dạy học trực tuyến lên ngôi

>>>Có tình trạng thu gom khẩu trang cũ để bán lại và nước rửa tay giả bán trên mạng xã hội

Câu đố 1. Tìm quy luật và điền vào dấu hỏi chấm con số chính xác

quy luật và điền vào dấu hỏi chấm con số chính xác

Câu đố 2. Điền vào dấu hỏi chấm con số thích hợp

Điền vào dấu hỏi chấm con số thích hợp

Câu đố 3. Bạn có tìm ra quy luật, để điền được con số chính xác

Bạn có tìm ra quy luật

Câu đố 4. Những đầu óc “siêu trí tuệ” mới tìm được con số chính xác điền vào dấu hỏi chấm, bạn có nằm trong số đó?

tìm được con số chính xác điền vào dấu hỏi

Câu đố 5. Hãy điền vào dấu hỏi chấm số phù hợp với quy luật.

dấu hỏi chấm số phù hợp với quy luật.

Đáp án câu đố

Đáp án 1. Đáp số là: 2

Hàng đầu tiên, (9 + 6 + 3) – (8 + 4 + 4) = 2.

Vì vậy hàng số 2 sẽ là = (4 + 6 + 4) – (9 + 0 + 3) = 2.

Đáp án 2. Đáp án là: 16

Cột đầu tiên, 11 mũ 2 – 1 mũ 2 = 121 – 1 = 120.

Cột thứ 2, 7 mũ 2 – 2 mũ 2 = 49 – 4 = 45.

Cột thứ 3, con số thiếu là 5 mũ 2 – 3 mũ 2 = 25 – 9 = 16.

Đáp án 3. Câu trả lời là: 27

Hàng đầu tiên, 5 * 1 = 5, 6 * 1 = 6, 5 + 6 = 11.

Hàng thứ 2, 6 * 4 = 24, 3 * 2 = 6, 24 + 6 = 30.

Hàng thứ 3, 3 * 5 = 15, 4 * 3 = 12.

Vì vậy con số thiếu sẽ là = 15 + 12 = 27.

Đáp án 4. Đáp án là: 12

Hàng đầu tiên, 72 / (24/2) = 72/12 = 6.

Hàng thứ 2, 96 / (16/2) = 96/8 = 12.

Gọi số bị thiếu ở hàng thứ 3 là x.

Ta có, 108 / (x/2) = 18 => x/2 = 108/18 => x = 12.

Đáp án 5. Đáp án là: 25

Hàng đầu tiên, (28/7) * 5 = 20.

Hàng thứ 2, (84/12) * 5 = 35.

Hàng thứ 3, con số bị thiếu là (45/9) * 5 = 25.

THEO ALLINDIAEXAMS

Bình luận

Bài viết liên quan