Gần 3.000 giáo viên hợp đồng lâu năm của Hà Nội không ai đủ điều kiện xét tuyển đặc biệt

Qua rà soát của các quận, huyện, thị xã, không có ai trong số gần 3000 giáo viên hợp đồng lâu năm của Hà Nội đủ điều kiện xét tuyển đặc biệt.

>>Dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh: Cần phải loại bỏ thói quen cũ

Như vậy, các giáo viên hợp đồng lâu năm tại Hà Nội, từng công tác trong ngành từ 5 năm đến 20 năm sẽ bước vào kì thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019 (bằng 2 hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển) mà không có bất cứ ưu tiên nào.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu tại hội nghị về công tác tuyển dụng viên chức giáo dục 2019.

Theo đó, UBND TP yêu cầu thực hiện tuyển dụng viên chức giáo dục theo đúng Nghị định 161 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. UBND các quận huyện thị xã báo cáo, đề xuất và phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện.

Đối với các đơn vị tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển: Giao Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị thống nhất thực hiện theo kế hoạch ban hành kèm theo quyết định 1076 ngày 7/3/2019 của UBND TP.

Đối với các đơn vị tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển: Giao Sở Nội vụ xây dựng, ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND các quận huyện thị xã để các đơn vị làm căn cứ triển khai các bước theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ, đảm bảo đúng quy định.

UBND TP yêu cầu Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, các sở ngành liên quan, các quận, huyện thị xã triển khai tuyển dụng ngay theo đúng quy định, kịp thời theo tiến độ. Giao các đơn vị liên quan tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát để các quận huyện thị xã tổ chức kì tuyển dụng đúng quy chế, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Về việc trả lời đơn thư của đại diện giáo viên hợp đồng giảng dạy tại các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ Đức, Đông Anh và TX Sơn Tây, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, các quận, huyện, thị xã đã rà soát và khẳng định không có giáo viên đủ tiêu chuẩn để xét tuyển đặc biệt vào viên chức theo quy định tại khoản 7, điều 2 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

UBND TP Hà Nội đã giao Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với công đoàn ngành và hiệu trưởng các nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn để các giáo viên thực hiện đúng quy định, nêu cao tính gương mẫu và hình ảnh của nhà giáo trước phụ huynh và học sinh, tập trung ôn tập, tham gia thi tuyển hoặc xét tuyển để đạt kết quả cao nhất trong kì tuyển dụng.

Theo giaoducthoidai.vn

Bình luận

Bài viết liên quan