Hà Nội yêu cầu công khai danh sách giáo viên dạy thêm trên website

Đó là một trong những yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội đối với thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong việc quản lí dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Ảnh minh họa/Internet

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản 2978 gửi các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và Hiệu trưởng các trường THPT tại Hà Nội về việc thực hiện các quy định dạy thêm, học thêm.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc cơ bản về dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học. Hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ không được áp dụng cho học sinh lớp 6, lớp 10 mới tuyển sinh trong khoảng thời gian trước khi khai giảng năm học mới.

Ngoài ra, trong hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm, phải cụ thể hóa các nội dung: Phân phối chương trình dạy thêm có nội dung chi tiết cùng xét duyệt của lãnh đạo nhà trường; giáo án dạy thêm của giáo viên; sổ theo dõi tiến trình, nhận xét về chất lượng bài dạy của giáo viên, cũng như kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Sở cũng yêu cầu các cơ sở không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khoá hoặc giờ học tự chọn; số giờ học thêm trong ngày không vượt quá số giờ học chính khóa và không vượt quá 5 buổi/1 tuần.

Văn bản cũng nêu rõ, các sơ sở giáo dục không được tổ chức thi, kiểm tra học sinh đầu năm để xếp lớp học thêm. Công tác thu chi tiền dạy thêm, học thêm phải tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các phòng giáo dục phổ thông các quận, huyện và các trung tâm giáo dục thường xuyên – chuyên nghiệp tiếp nhận, thẩm định, cấp phép dạy thêm, học thêm trong trường THPT và THCS trực thuộc.

Công khai danh sách các trường và giáo viên tham gia dạy thêm trong nhà trường lên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT; kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của các tập thể, cá nhân theo quy định.

Sở cũng yêu cầu các thủ trưởng cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường khi được cấp giấy phép. Giám sát hoạt động dạy thêm của cán bộ, giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; công khai danh sách giáo viên, học sinh tham gia dạy thêm, học thêm trong nhà trường lên website của đơn vị.

Ngoài ra, việc gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm phải được thực hiện trước khi giấy phép hết hạn 30 ngày.

Theo giaoducthoidai.vn

Bình luận

Bài viết liên quan