Tổng hợp các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6 năm 2021 – 2022 BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

HH6. CHUYÊN ĐỀ 1 – MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

CHỦ ĐỀ 7: MỘT SỐ BÀI TOÁN CHU VI VÀ DIỆN TÍCH TỨ GIÁC

TỔNG HỢP CÓ SỰ GIAO NHAU CÁC HÌNH

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Công thức tính chu vi , diện tích các hình đã học.

4. Hình tam giác:

PHẦN II.CÁC BÀI TOÁN

Bài 1: Cho hình vẽ dưới đây, biết diện tích hình chữ nhật  là .Tính diện tích hình tam giác

Lời giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

Chiều dài hình chữ nhật là:

Diện tích hình tam giác  là:

Bài 2:  Cho hình vẽ sau đây biết diện tích hình tam giác là .

  1. Tìm diện tích hình chữ nhật ?
  2. Tìm diện tích tứ giác ?

TẢI VỀ: DOWNLOAD

Bình luận

Bài viết liên quan