Tăng cường kiểm tra chuyên môn đối với giáo viên

Đây là một yêu cầu của Sở GD&ĐT Ninh Thuận với lãnh đạo các trường THCS trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng bậc học này trong thời gian tới.

>>>Năm 2020, kỳ thi trung học phổ thông thay đổi như thế nào?

>>>Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của ngành giáo dục

Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS triển khai tốt công tác bồi dưỡng giáo viên, đánh giá giáo viên và quản lý toàn diện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Tăng cường kiểm tra chuyên môn đối với giáo viên, tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm nhằm động viên cán bộ giáo viên đăng ký, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua các cấp và làm sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học. Xây dựng, điều chỉnh Quy chế thi đua đảm bảo đánh giá khách quan, thực chất; tránh bệnh thành tích và các tiêu chí làm nảy sinh tiêu cực.

Chỉ đạo đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên hàng tháng, theo học kỳ và năm học theo đúng quy định; bảo đảm công khai, dân chủ trong trường học; phát huy tính sáng tạo trong mỗi thành viên nhà trường, tạo sự phấn khởi cho giáo viên trước công việc được giao. Quan tâm giáo dục đạo đức xây dựng nếp sống mới cho học sinh, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường.

Cũng liên quan đến đội ngũ, lãnh đạo trường THCS còn được yêu cầu kết hợp với Công đoàn nhà trường làm tốt công tác chăm lo đời sống cho giáo viên, động viên giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo… nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện lối sống, tác phong, giữ gìn bảo vệ truyền thống nhà giáo.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng lưu ý các hiệu trưởng chú trọng nghiên cứu, triển khai thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, Kế hoạch kiểm tra đánh giá của cán bộ quản lý đối với tổ chuyên môn, giáo viên và chất lượng học sinh cụ thể, chi tiết, khả thi; đảm bảo sự linh hoạt, sáng tạo; có phân công trách nhiệm rõ ràng; trong đó xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng của toàn trường.

Tăng cường chỉ đạo chặt chẽ và nghiêm túc và đổi mới công kiểm tra đánh giá; tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, học kỳ một cách nghiêm túc. Các bài kiểm tra định kỳ, học kỳ nên tổ chức theo đề chung toàn trường, đổi chéo giáo viên coi, chấm kiểm tra để đánh giá khách quan, công bằng kết quả, qua đó làm cơ sở cho việc xét thi đua giáo viên. Xử lý nghiêm bệnh thành tích, tiêu cực trong kiểm tra đánh giá, nhất là từ việc dạy thêm, học thêm,…

Theo giaoducthoidai.vn

Bình luận

Bài viết liên quan