Thái Bình giải thể 2 trung tâm ngoại ngữ

Sở GD&ĐT Thái Bình vừa ban hành 2 văn bản thông báo giải thể 2 trung tâm ngoại ngữ, gồm: Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Tân Gấu Trúc và Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Water Loo.

>>>Trách nhiệm giải trình: Hạn chế đổ lỗi, đá trách nhiệm

>>>Đang làm bài kiểm tra, học sinh thót tim thấy cô giáo “lơ lửng” ngay trên đầu

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Gấu Trúc thuộc Công ty cổ phần Giáo dục Tân Gấu Trúc, có trụ sở đặt tại Lô 20-D6, khu tái định cư CTCC, tổ 8, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (thành lập theo Quyết định số 211/QĐ-SGDĐT ngày 8/6/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình). Lý do giải thể: Theo đề nghị của Công ty cổ phần Giáo dục Tân Gấu Trúc.

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Gấu Trúc thuộc Công ty cổ phần Giáo dục Tân Gấu Trúc chấm dứt hoạt động kể từ ngày ký Quyết định giải thể; giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm, bàn giao các loại hồ sơ của Trung tâm cho phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở GD&ĐT.

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Water Loo thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Pháp, có trụ sở đặt tại số 104/42, tổ 21, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-SGDĐT ngày 30/5/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình). Lý do giải thể: Theo đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Pháp.

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Water Loo thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Pháp chấm dứt hoạt động kể từ ngày ký Quyết định giải thể; giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm, bàn giao các loại hồ sơ của Trung tâm cho phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở GD&ĐT.

Theo giaoducthoidai.vn

Bình luận

Bài viết liên quan