Trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên tham gia hướng dẫn dự án khoa học kỹ thuật

Sở GD&ĐT Thái Bình hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020.

Ảnh minh họa/internet

Theo văn bản này, để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh trung học và chuẩn bị tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường THPT tổ chức cho giáo viên, học sinh nghiên cứu đầy đủ các tiêu chí đánh giá dự án theo quy định của Bộ GD&ĐT. Vận dụng các tiêu chí đánh giá dự án trong thực hiện các dự án nghiên cứu

Thủ trưởng cơ sở giáo dục trung học phân công giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH. Thực hiện chế độ quy đổi thời gian tham gia hướng dẫn và đánh giá các dự án KHKT của học sinh ra số tiết dạy để tính số giờ giảng dạy theo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo tham gia hướng dẫn và đánh giá các dự án KHKT của học sinh theo quy định.

Đối với giáo viên có đóng góp tích cực và có học sinh đoạt giải trong Cuộc thi, có thể được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, các viện và trung tâm khoa học công nghệ, sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các nhà khoa học, cha mẹ học sinh trong hướng dẫn và đánh giá các dự án KHKT của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh thực hiện các hoạt động trong NCKH.

Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi KHKT, các đơn vị tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học ở địa phương phù hợp với điều kiện thực tế để chọn cử các dự án tốt nhất tham gia Cuộc thi cấp tỉnh.

Kinh phí phục vụ công tác NCKH và tổ chức Cuộc thi trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học của nhà trường và kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Theo giaoducthoidai.vn

Bình luận

Bài viết liên quan