Bộ giáo án lớp 2 được soạn theo đinh hướng phát triển năng lực cả năm

TUẦN 1

CHÍNH TẢ

CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Chép lại chính xác, không mắc lỗi đoạn văn 32 chữ trong bài “Có công mài sắt có ngày nên kim”

2. Kỹ năng:

  • Từ đoạn chép mẫu của thầy, hiểu cách trình bày 1 đoạn văn. Chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa và lùi vào 1 ô.
  • Cũng cố qui tắc chính tả về c/k
  • Điền đúng 9 chữ cái vào ô trống theo tên chữ. Học thuộc bảng 9 chữ cái trên.

3. Thái độ: Tính cẩn thận chăm chỉ.

II. NV HC TP THC HIN M TIU.

      GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép.

      HS : Vở,VBT, bảng con

III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.

      1.Khởi động  : (1P phút)  Hát

      2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

          -GV nêu một số điểm cần lưu ý khi viết chính tả.

          -GV nhận xét.

      3.Bài mới:

      a)Giới thiệu :Chép một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim”

     b) Các hoạt động dạy học :

Ho¹t ®ng cđa thÇy Ho¹t ®ng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Có công mài sắt, có ngày nên kim” – Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.   -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhân xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó.     -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -GV nhận xét bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt c/k.Điền và thuộc lòng tên 9 chữ cái. Bài tập 2:  Điền vào chỗ trống c hay k -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : kim khâu, cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ. Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -GV nhận xét bài. Bài Tập 4 : HTL 9 chữ cái       -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu.   -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : thỏi sắt, thành tài,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi.         -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con.     -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.   -Hs đọc thuộc lòng tên 9 chữ cái vừa điền.

IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)

V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO.

     -Cho hs viết lại bảng con các từ ngữ đã viết sai.     

-Nhắc lại quy tắc chính tả c/k.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *