BỘ GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 4 CẢ NĂM

Tiết 1:                                          Trải nghiệm sáng tạo:

BÀI 1: AN BUM KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI

A. Mục tiêu :

– HS xây dựng được an-bum về những kỉ niệm đáng nhớ của bản thân.

– Rèn kĩ  năng tự giới thiệu được những kỉ niệm đáng nhớ của mình đã trình bày trong cuốn an-bum.

– Em biết tiếp thu nhưng điều người khác nhận xét về mình để tự hoàn thiện bản thân.

B. Chuẩn bị:

– Phiếu học tập

– SGK, bút

C. Các hoạt động dạy học :

I.Phần khởi động  ( 5’)  – Cho HS hát – Giới thiệu về môn học – Giới thiệu bài ( t2) II.Phần phát triển bài  (27’ ) 1. Nhớ lại những kỉ niệm của em – GV yêu cầu học sinh xem lại các sản phẩm còn lưu giữ.         – Y/c HS chọn lọc những sản phẩm ấn tượng nhất với bản thân gắn với những kỉ niệm của em.     – Yêu cầu HS nhớ và viết lại kỉ niệm của mình với 1 đến 3 sản phẩm ấn tượng. 2. Bảo quản, lưu giữ sản phẩm – Yêu cầu HS ghi lại cách bảo quản phù hợp với mỗi sản phẩm: ảnh chụp, bài thơ chép tay, tranh vẽ….       – Y/c HS thực hiện cách bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện của mình sao cho sản phẩm được lưu giữ lâu bền và sạch đẹp.     III.Phần kết thúc  (3’) – Gọi 2 HS lên chia sẻ cách bảo quản, lưu giữ sản phẩm của mình để bền, sạch đẹp. – Dặn HS về nhà đọc lại bài và xem nội dung tiếp theo trong bài    Nhận xét giờ học.   Hát – HS chú ý nghe.       – Học sinh xem lại các sản phẩm còn lưu giữ. + Các sản phẩm hội họa + Những bài thơ, văn + Những bức ảnh chụp – HS điều khiển chia sẻ mục tiêu – HS chọn lọc những sản phẩm ấn tượng nhất với bản thân gắn với những kỉ niệm của em. + Chọn một số bài văn, bài thơ + Chọn một số tranh – HS nhớ và viết lại kỉ niệm của mình với 1 đến 3 sản phẩm ấn tượng.     – HS ghi lại cách bảo quản phù hợp với mỗi sản phẩm: ảnh chụp, bài thơ chép tay, tranh vẽ…. + ảnh chụp: cât vào an- bum + Bài thơ chép tay: cất lên giá sách + Tranh vẽ: treo lên tường – HS thực hiện cách bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện của mình sao cho sản phẩm được lưu giữ lâu bền và sạch đẹp.       – 2 HS lên chia sẻ cách bảo quản, lưu giữ sản phẩm của mình để bền, sạch đẹp.     – Chú ý lắng nghe  

BÀI 1: AN BUM KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI (tiết 2)

A. Mục tiêu :

– HS xây dựng, bảo quản, lưu giữ được an-bum về những kỉ niệm đáng nhớ của bản thân.

– Rèn kĩ năng bảo quản lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ của mình đã trình bày trong cuốn an-bum.

– Em biết tiếp thu nhưng điều người khác nhận xét về mình để tự hoàn thiện bản thân.

B. Chuẩn bị

– GV: Sưu tầm ảnh, bài thơ.

– HS: SGK, bút, các bài thơ văn, ảnh, giấy mầu, kéo, keo.

C. Các hoạt động dạy học :

I.Phần khởi động  ( 5’)  – Cho HS hát – Giới thiệu về môn học. – GTB bằng lời và ghi đầu bài lên bảng. II.Phần phát triển bài  (27’ ) 2. Bảo quản, lưu giữ sản phẩm Mục tiêu : HS biết cách bảo quản lưu giữ các sản phẩm của bản thân. – GV cho HS quan sát anh và bài thơ, văn GV sưu tầm được. – GV giải thích: Để giữ gìn được các bức ảnh hay bài thơ ỏ những kỉ niệm khác nhau mình muốn xem lại những kỉ niện buồn hay vui thì chúng ta cần lưu giữ bảo quản, mỗi người có cách bảo quản khác nhau. – Yêu cầu HS ghi lại cách bảo quản phù hợp với mỗi sản phẩm: ảnh chụp, bài thơ chép tay, tranh vẽ….           – Y/c HS thực hiện cách bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện của mình sao cho sản phẩm được lưu giữ lâu bền và sạch đẹp. 3. Làm an – bum về kỉ niệm của em Mục tiêu : HS Làm đượccuốn an – bum giới thiệu được về kỉ niệm đáng nhớ của em.  – Cho 1 HS đọc thành tiếng cách thực hiện trong SGK tranh 8. – Cho lớp đọc thầm lại cá nhân các bước về cách   thực hiện  làm  cuốn  an – bum. – GVHD HS cách thực hiện theo từng bước trong SGK. + B1: Lựa chọn những sản phẩm kỉ niệm mà em muốn đưa vào – an bum. + B2: Tranh trí bìa đầu và bìa cuối của  an -bum. + B3: Sắp sếp các sản phẩm kỉ niệm theo trật tự mà em muốn vào các trang. đánh số thứ tự vào cuối mỗi trang.   + B4: Bổ sung lời giới thiệu nếu em muốn.. + B5: Đồng bìa và các trang ruột thành cuốn an bum. + B5: Em viết tên an – bum và tên mình vào bìa ngoài an – bum. III.Phần kết thúc  (3’) – Gọi 2 HS lên chia sẻ cách bảo quản, lưu giữ sản phẩm của mình để bền, sạch đẹp. – Dặn HS về nhà đọc lại bài và xem nội dung tiếp theo trong bài –  Nhận xét giờ học.   Hát – HS chú ý nghe. – HS lắng nghe và ghi đầu bài vào vở         – HS quan sát anh và bài thơ, văn GV sưu tầm được. – HS nghe GV giảng.           – HS ghi lại cách bảo quản phù hợp với mỗi sản phẩm: ảnh chụp, bài thơ chép tay, tranh vẽ…. + ảnh chụp: ép Plastic…..cất vào an- bum và để nơi khô, + Bài thơ chép tay: cất lên giá sách. + Tranh vẽ: treo lên tường, cất lên giá sách, để nơi khô ráo – HS thực hiện cách bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện của mình sao cho sản phẩm được lưu giữ lâu bền và sạch đẹp.         – 1HS đọc thành tiếng về cách thực trong SGK tranh 8 lớp nghe. – Lớp đọc thầm lại cá nhân các bước về cách thực hiện làm cuốn an – bum. – HS cách thực hiện theo từng bước trong SGK. + HS lựa chọn những sản phẩm kỉ niệm mà em muốn đưa vào – an bum. + HS dùng giấy mầu, keo, kéo để trí bìa đầu và bìa cuối của  an -bum. + HS tụ sắp sếp các sản phẩm kỉ niệm theo trật tự mà em muốn vào các trang. Đánh số thứ tự vào cuối mỗi trang. + HS bổ sung lời giới thiệu nếu em muốn . + HS tự đóng bìa và các trang ruột thành cuốn an bum. + HS viết tên an – bum và tên mình vào bìa ngoài an – bum.   – Chú ý lắng nghe  

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...