Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để các đơn vị, cá nhân phá thai bất hợp pháp

Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế…

Xem tiếp Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để các đơn vị, cá nhân phá thai bất hợp pháp