Chuyện cổ Phật gia: Khởi một niệm xấu nhỏ cũng phải nhận báo ứng

Thông thường chúng ta thường nghĩ phạm những tội ác lớn như sát sinh, hại người mới phải nhận quả báo. Nhưng không ngờ dù khởi một ý nghĩ không…

Xem tiếp Chuyện cổ Phật gia: Khởi một niệm xấu nhỏ cũng phải nhận báo ứng