Tổng hợp đề thi toán lớp 4 học kì 2 năm 2021 – 2022 có đáp án và MA TRẬN RẤT HAY

PHẦN I :Khoanh vào chữ trước Bài trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: Câu 1: (0,5 điểm)   Phân số  bằng phân số nào dưới đây:  A.                              B.         …

Xem tiếp Tổng hợp đề thi toán lớp 4 học kì 2 năm 2021 – 2022 có đáp án và MA TRẬN RẤT HAY