Tổng hợp bài tập Toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề

Xin giới thiệu đến các thầy cô bộ bài tập toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề rất hay được sưu tầm dưới dạng file word nên các thầy cô có thể tải về chỉnh sửa lại theo ý mình để hoàn thiện nhất

Bài 35: Có một thanh gỗ được cưa thành hai mảnh dài 32 cm và 60 cm . Hỏi thanh gỗ lúc đầu dài bao nhiêu xăng ti mét?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 36: Viết các số

Từ 0 đến 9: …………………………………………………………………

Từ 10 đến 19: …………………………………………………………

Từ 90 đến 99: …………………………………………………………

Có tất cả …………… số có một chữ số.

Bài 37: Viết số có hai chữ số thành số chục và số đơn vị ( theo mẫu):
53 = 50 + 3
35 = …………….
55 = ……………
10 = …………….. 36 = ………………
63 = ………………
33 = ……………….
40 = ……………… 69 = ………………..
96 = ………………
99 = ………………
80 = ………………

Bài 38: Viết số liền trước và liền sau của số cho trước (theo mẫu):
14 ; 15 ; 16
…..; 79; …… ……; 25 ; …….
…….; 90 ; ……. ……; 39 ; ……..
…….; 99; …….

Bài 39: Tính
40 + 50 = ……
50 + 40 = ……
60 + 20 = …..
20 + 60 = …… 90 + 10 = ……
10 + 90 = ……..
62 + 35 = ……
35 + 62 = ….. 72 + 27 = …..
27 + 72 = …..
53 + 35 = ….
35 + 53 = ….

Bài 40: Tính nhẩm
50 + 20 + 6 = ….
50 + 30 + 9 = ……
70 + 20 + 8 = …… 50 + 26 + 3 = …..
50 + 36 + 2 = …..
70 + 28 + 1 = ….. 72 + 4 + 3 = …..
86 + 2 + 1 = ……
94 + 3 + 2 = …..

Bài 41: Tháng trước bố làm được 20 ngày công. Tháng này bố làm được 22 ngày công. Tính số ngày công bố làm được trong hai tháng đó.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...