Bộ phiếu bài tập cuối tuần Toán và Tiếng Việt lớp 2 file word

Họ và tên:…………………….     PHIẾU BÀI TẬP (SỐ 1)

Lớp 2…         

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

35 + 40         86 – 52         73 – 53           5 + 62          33 + 55           88 – 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Viết các số 50 , 48,  61,  58,  73,  84 theo thứ tự từ lớn đến bé:

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Một băng giấy dài 96cm, em cắt bỏ đi 26cm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu xăngtimet?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Mẹ nuôi gà và vịt, tất cả có 48 con, trong đó có 23 con gà. Hỏi mẹ nuôi bao nhiêu con vịt?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: >, <, = ?

45 – 24 …  17 + 10  ;                                32 + 16 …  20 + 28

24 + 35  … 56 – 36  ;                                37 – 17 …  56 – 36

 6  +  4  ….  7 +  2    ;                               10 –  2    …  10 – 1

Bài 6: Số?

18  <   …  < 20     ;       98 <  …  < 100        ;           65  >  …  > 62

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *