Toán ôn thi học sinh giỏi lớp 2 file word

Bài 9: Bao gạo thứ nhất nặng 26 kg, bao gạo thứ 2 nặng hơn bao gạo thứ nhất 15 kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kg?
Bài 10: Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 24 và nhỏ hơn 79?
Trả lời: Có tất cả số tự nhiên lớn hơn 24 và nhỏ hơn 79
Bài 11. Hãy cho biết từ số 26 đến số 78 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?
số tự nhiên lớn hơn 24 và nhỏ hơn 79

Bài 12. Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên từ số 36 đến số 93? Trả lời: Có số tự nhiên từ số 36 đến số 93. 
Bài 15: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 9 là số
Bài 16: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 4 là số
Bài 17: Một cửa hàng bán được 45 kg gạo trong ngày đầu, còn lại 28 kg gạo sau ngày thứ nhất. Sau ngày thứ hai còn lại 2 kg gạo. Hỏi lúc ban đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo? Cả hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...