TUYỂN CHỌN 80 BÀI TẬP ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 2 FILE WORD CHUẨN

Xin giới thiệu cùng các thầy cô và các bậc phụ huynh có con em học lớp 1 bộ bài tập toán ôn thi học sinh giỏi lớp 2 để tham khảo và giúp con em mình học tốt môn toán.

Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27?

……………………………………………………………………………………

Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22?

……………………………………………………………………………………

Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 2 của tháng đó. Hỏi các ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?

……………………………………………………………………………………

Bài 4: Bố đi công tác xa trong hai tuần, bố đi hôm thứ hai ngày 5. Hỏi đến ngày mấy bố sẽ về? Ngày ấy là thứ mấy trong tuần?

……………………………………………………………………………………

Bài 5: Hồng có nhiều hơn Hà 10 viên bi, nếu Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng

còn nhiều hơn Hà mấy viên bi?

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Bài 6: Tìm y:

a) 36 + 65 = y + 22                              100 – 55 = y – 13

……………………………………………………………………………………

Bài 7: Viết các tổng sau thành tích:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………….

b) 4 + 4 + 12 + 8 =………………………………………………………………

c) 3 + 6 + 9 + 12 =……………………………………………………………….

d) 65 + 93 + 35 + 7 =…………………………………………………………….

Bài 8: Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38?

……………………………………………………………………………………

Bài 9: Có một số dầu, nếu đựng vào các can mỗi can 4l thì đúng 6 can. Hỏi số dầu đó nếu đựng vào các can, mỗi can 3l thì phải dùng tất cả bao nhiêu can?

Mong rằng với bộ tài liệu trên có thể giúp được các thầy cô trong việc ra đề kiểm tra đối với học sinh mình.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...